MEST DROGEN

Mest wordt niet langer gezien als afval, maar als waardevol product. Dierlijke mest bevat veel nutriënten, zoals fosfaat en stikstof, die zeer belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem en de plantengroei. Omdat er vaak meer mest wordt geproduceerd dan op het bedrijf kan worden afgezet, zal een deel van die nutriënten uit de mest moeten worden teruggewonnen. Dit kan bijvoorbeeld door de mest te drogen; deze gedroogde mest kan worden gebruikt als vervanger van kunstmest!

Voordelen mestdrogen

Drogen is een goede optie om de opbouw van ammoniak, CO2 en fijnstof te verminderen. Gedroogde mest kan gemakkelijk worden opgeslagen en het gewicht van gedroogde mest wordt aanzienlijk verminderd, zodat de transportkosten laag zijn. Wij bieden twee systemen aan om op een efficiënte manier het maximale uit uw (pluimvee)mest te halen. Daarnaast zijn beide systemen ook zeer geschikt voor het drogen van andere producten. De BeltDry banddroger en de PoulDry plaatdroger. Beide gebruiken de lucht uit de stal om de mest te drogen, dus eigenlijk wordt de mest gedroogd met de warmte die de dieren genereren! Op deze manier kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard terwijl er een waardevol product ontstaat.

Het eindresultaat is hetzelfde, maar de grote verschillen tussen de systemen zijn de robuustheid en capaciteit van de machines, de mogelijkheid om warmte toe te voegen om het droogproces te versnellen en het energieverbruik. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u adviseren welke machine voor uw situatie het meest geschikt is!